Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Projesi

Açıklama

Sanayi kaynaklı kirliliğin en aza indirilmesi, kirliliğin kaynağında azaltılması, çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesini hedefleyen “Temiz Üretim” yaklaşımının somut adımlarını hayata geçirmek üzere; tekstil sektörü atık sularının yönetiminde en büyük problemlerden olan renk ve iletkenlik giderimi için prototipler geliştirilmiştir.

Vizyon

Öncelikle atık su oluşturmayan, tasarruflu su kullanan ya da oluşan atık suyu geri kazanarak tekrar kullanımını sağlayan temiz üretimin sektör özelinde benimsenmesi ve kirliliğin kaynağında önlenmesi ile atık suların alternatif bir su kaynağı olduğu yaklaşımı ve döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde proseste oluşan atık suların arıtıldıktan sonra farklı alanlarda tekrar kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. Proje sonucunda geliştirilen prototiplerin tesktil sektörünün yoğun olduğu Ergene, Nilüfer, B.Menderes ve müsilaj probleminin yaşandığı Marmara Denizi havzalarındaki kirliliği önlemede önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

MEDYA

01.01.2021 Referans

Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Projesi

1. Prototip ile; boyama yapan tekstil işletmelerinde mevcut proses akışını değiştirmeden, boya banyo atık sularında renk giderimi sağlanırken çamur oluşturmayan bir arıtma prototipi tasarlanmış; geliştirilen prototiple uygun alkaliniteye getirilmiş tuzlu suyun kumaş boyama ve yıkamada yeniden kullanılarak tuzlu suyun geri kazanılması sağlanmıştır. 2. Prototip ile; su yumuşatma sistemlerinde kullanılan rejenerant (tuzlu su) çözeltisinin içerdiği Ca+2 ve Mg+2 iyonlarının uygun bir teknoloji ile uzaklaştırılarak elde edilen tuzlu suyun yeniden rejenerasyon işleminde kullanılması sağlanmıştır. Proje sonucunda, geliştirilen prototiplerin, tesktil sektörünün yoğun olduğu Ergene, Nilüfer, B.Menderes ve müsilaj probleminin yaşandığı Marmara Denizi havzalarındaki kirliliği önlemede önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.